Business Continuïty Management

Een veelal vergeten of onderbelicht aspect binnen organisaties: Business Continuïty Management. Fleury heeft eveneens ervaring met het opzetten van Business Continuïty Management (BCM) en het daaruit voortvloeiende Business Continuïty Plan (BCP).

Bedrijfscontinuïteitsplanning krijgt veelal binnen organisaties te weinig aandacht en/of leeft totaal niet onder de medewerkers. Fleury helpt u bij bewustwording hieromtrent in uw organisatie, zodat een ieder weet hoe een crisismanagementteam acteert in geval van een onverhoopte calamiteit.