FMIS

Een van de ervaringen van Fleury is onder andere de implementatie van uw Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS). Vanwege facilitaire kennis en affiniteit met systeembeheer initieert, implementeert en voltooit Fleury dergelijke projecten opdat uw business van de organisatsie ongestoord verder kan gaan.