Business Continuïty

Een van de expertises van Fleury is het opzetten van Business Continuity Management (BCM) en het daaruit voortvloeiende Business Continuity Plan (BCP). Bedrijfs-continuiteitsplanning krijgt veelal binnen organisaties te weinig aandacht en/of leeft totaal niet onder de medewerkers. Fleury helpt u bij bewustwording hieromtrent in uw organisatie, zodat een ieder weet hoe een crisismanagement-team acteert in geval van een onverhoopte calamiteit.