Business Continuïty

Een van de expertises van Fleury is het opzetten van Business Continuïty Management (BCM) en het daaruit voortvloeiende Business Continuïty Plan (BCP). Bedrijfs-continuïteitsplanning krijgt veelal binnen organisaties te weinig aandacht en/of leeft totaal niet onder de medewerkers. Fleury helpt u bij bewustwording hieromtrent in uw organisatie, zodat een ieder weet hoe een crisismanagement-team acteert in geval van een onverhoopte calamiteit.